Σεμινάρια/Workshops Αθλητικής Ψυχολογίας για Προπονητές

Το Δ’ κύκλο σεμιναρίων για προπονητές οργανώνει ο Ψυχολόγος – Αθλητικός Ψυχολόγος κ. Ζαρώτης Ιωάννης, στην Δάφνη.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο όπως φαίνεται στο πρόγραμμα παρακάτω. Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6932420022.

Τα θέματα των σεμιναρίων έχουν όπως παρακάτω:

Σεμινάριο 1: Το Άγχος των αθλητών και η στάση του προπονητή

(Ορισμός του άγχους, τα συμπτώματά του, οι πιθανές αιτίες του άγχους, αγωνιστικό άγχος και επιπτώσεις στην απόδοση, συμβολή του προπονητή στη διαχείριση του άγχους από τους αθλητές, μελέτη περίπτωσης)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 5/11/2011, 10:00-13:00


Σεμινάριο 2: Επικοινωνία προπονητή-αθλητών

(Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας, ωφέλιμη ανατροφοδότηση, οι ανάγκες των αθλητών για επικοινωνία, η στάση του προπονητή, συνθήκες καλής επικοινωνίας, επιβράβευση και τιμωρία, μελέτη περίπτωσης)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 12/11/2011, 10:00-13:00


Σεμινάριο 3: Επικοινωνία προπονητή-γονέων

(Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας με τους γονείς, η σημασία της πρώτης συνάντησης, τύποι γονέων και διαχείρισή τους, ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό)

Τοποθέτηση στόχων στον αθλητισμό

(Ορισμός του της έννοιας των στόχων, η αναγκαιότητα των στόχων, ωφέλιμος τρόπος τοποθέτησης στόχων, οι «έξυπνοι» στόχοι, οι «παγίδες των στόχων», ο στόχος ως συνδυασμός της επιθυμίας του αθλητή και της άποψης του προπονητή, ο στόχος ως «θέλω» και «μπορώ», μελέτη περίπτωσης)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 19/11/2011, 10:00-13:00


Σεμινάριο 4: Τα κίνητρα στους αθλητές

(Ορισμός του της έννοιας των κινήτρων, η σημασία του κινήτρου στον αθλητισμό, εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, πώς καλλιεργούμε τα κίνητρα, η συνεισφορά του προπονητή στην ανάπτυξη των κινήτρων, οι 4 βασικές έννοιες για την ανάπτυξη του κινήτρου στον αθλητισμό, μελέτη περίπτωσης)

Η επαγγελματική εξουθένωση στους προπονητές

(Ορισμός του της έννοιας της εξουθένωσης, οι αιτίες της εξουθένωσης, τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής της, μελέτη περίπτωσης)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 26/11/2011, 10:00-13:00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος διεξαγωγής: Κανάρη 39, Δάφνη-Αθήνα (Στάση Μετρό-Δάφνη)

Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ ανά ημέρα σεμιναρίου. Σε περίπτωση παρακολούθησης και των τεσσάρων σεμιναρίων-ημερών το συνολικό κόστος είναι 100 ευρώ (15% έκπτωση)

Δηλώσεις συμμετοχής-Πληροφορίες: 6932420022, zaroti@phed.uoa.gr, sportpsychologist.gr@gmail.com, www.sportpsychologist.gr

Σχόλια