Επίσημα από την ΕΠΟ, η Σχολή προπονητών UEFA – C

Μελλοντικά προκειμένου να φοιτήσει υποψήφιος προπονητής σε Σχολή ΟΥΕΦΑ – Β΄ υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό της Σχολής UEFA – C.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ειδικής προπονητικής συνθήκης UEFA-Ε.Π.Ο, το Δ.Σ. της ΕΠΟ αποφάσισε την ίδρυση Σχολής προπονητών UEFA – C που οδηγεί στη λήψη διπλώματος προπονητή για τις αναπτυξιακές ηλικίες 6 – 17 ετών.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το τελευταίο βήμα της συνθήκης των 8 βημάτων (ACTION PLAN  UEFA – Ε.Π.Ο. 2005).

Όσον αφορά την λειτουργία και το πρόγραμμα της Σχολής, που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 18–27 Νοεμβρίου 2012 στον ΠΕΙΡΑΙΑ, επιγραμματικά αναφέρεται ότι  μελλοντικά προκειμένου να φοιτήσει υποψήφιος προπονητής σε Σχολή ΟΥΕΦΑ – Β΄ για την λήψη του αντίστοιχου διπλώματος , υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης της Σχολής UEFA – C. Άλλως δεν θα γίνεται δεκτός.

Εξαιρούνται οι Σχολές  ΟΥΕΦΑ – Β΄ που ήδη έχουν ιδρυθεί και έχουν εξαγγελθεί να λειτουργήσουν στις ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (που θα δέχεται αιτήσεις υποψηφίων μέχρι 25.10.2012), ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (οι τρείς αυτές Ενώσεις έχουν κλείσει από υποψηφιότητες) .

Το πρόγραμμα αυτής της Σχολής (UEFA – C) περιλαμβάνει μία φάση 72 ωρών πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας που μαζί με τις 78 ώρες της επόμενης φάσης (UEFA – B) θα ολοκληρώνουν το πρόγραμμα για την λήψη διπλώματος UEFA – B για όσους το επιθυμούν.

Σχόλια