Άγιαξ: Επιλογή και αξιολόγηση ταλέντων στο ποδόσφαιρο

Άξιο προσοχής το θέμα, το πώς ορίζει το “ταλέντο” η Technique Insight Personality Speed του Αjax

Δηλαδή, ορισμός του ταλέντου στη σχέση:  στάδια φυσικής-νοητικής ανάπτυξης  και ιδανικό περιβάλλον άσκησης, ανεξαρτήτως μπαμπά – μαμάς – θείου κ.τ.λ., (υποκειμενικών παραγόντων).

Ποδοσφαιρικό ταλέντο μπορεί να χαρακτηριστεί το παιδί, που διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες φυσικές, ψυχικές και νοητικές, τις οποίες αφού βελτιώσει στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του, θα του δώσουν τη δυνατότητα να πετύχει υψηλή απόδοση στο ποδόσφαιρο.

Ο σωστός χρόνος έναρξης της ειδικής, για την ηλικία του παιδιού προπόνησης, η συνεχής και συστηματική προπόνηση και οι ιδανικές προϋποθέσεις (χώροι,μέσα κ.α.) καθορίζουν αν ένα ταλέντο θα γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής.

Η πρώτη επιλογή των ταλέντων πρέπει να γίνεται στην ηλικία 10 έως 12 ετών, ώστε να ξεκινάει έγκαιρα η εξειδικευμένη προπόνηση και αξιοποίηση τους (μέχρι αυτή την ηλικία δηλ.6-10, ισχύει η αρχή της πολυπλευρικότητας στην προπόνηση).

Τα χαμένα χρόνια μάθησης και βελτίωσης δεν αναπληρώνονται στο ποδόσφαιρο και έχουν αργότερα αρνητική επίδραση στην απόδοση.

Κριτήρια επιλογής

Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής είναι:

1. Ευφυία στο παιχνίδι
Το παιδί πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποδοσφαιρική εξυπνάδα,δηλαδή να έχει την ικανόττα να αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις του παιχνιδιού,να προβλέπει την εξέλιξη τους και ανάλογα να αυτοσχεδιάζει τις ενέργειες του και να τις εκτελεί σε συνεργασία με τους συμπαίκτες του.

2. Προσωπικότητα
Το ταλέντο πρέπει να έχει θάρρος και θέληση,να παίρνει πρωτοβουλίες μέσα στο παιχνίδικαι να εκτελεί με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα κάθε ενέργεια.Ακόμα πρέπει να είναι κοινωνικό άτομο και να ξεχωρίζει από τους άλλους για τις ηγετικές ικανότητες του.

3. Τεχνική
Πρέπει να χειρίζεται πάντα πολύ καλά την μπάλα σε αγωνιστικές συνθήκες(πίεση χώρου και χρόνου).Πρέπει να ξεχωρίζει μέσα στην ομάδα σε σχέση με τους συνομήλικους του.

4. Ταχύτητα
Από τις φυσικές ικανότητες πρέπει να διαθέτει:
-Ταχύτητα αντίδρασης
-Δρομική ταχύτητα
-Ταχύτητα ενέργειας (γρήγορη εκτέλεση κινήσεων στο παιχνίδι).

Σημ: Η επιλογή των ταλέντων δεν πρέπει να γίνεται με βάση τις προσωρινές σωματικές ικανότητες, αλλά με βάση τη συμπεριφορά στο παιχνίδι.

Αξιολόγηση

Κατά την ανάπτυξη του και σε τακτά διαστήματα πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται η βελτίωση των διαφόρων παραγόντων της απόδοσης, σε σχέση με τη φάση ανάπτυξης.

Άμεσοι παράγοντες: Νευρομυική συναρμογή, τεχνική, φυσική κατάσταση, τακτική.

Έμμεσοι παράγοντες: Ψυχικοί, γνωστικοί, κοινωνικοί, σωματικοί.

Η αξιολόγηση γίνεται πάντα σε σχέση με τη φάση ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς στόχους της προπόνησης και ολοκληρώνεται στο τέλος του 18ου έτους (έναρξη φάσης πρωταθλητισμού).

The Ajax Youth Development Scheme 
http://theexecutionersbong.files.wordpress.com/2012/06/theajaxyouthdevelopmentscheme.pdf

Σχόλια