Τροποποιήθηκαν οι τιμές στα Δελτία ορισμένου χρόνου

Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι τροποποιημένες τιμές των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Ορισμένου Χρόνου, με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής.

Για την έκδοση των Δελτίων  Ορισμένου Χρόνου οι τιμές των παραβόλων διαμορφώθηκαν ως εξής:

Δελτία τριών (3) ετών: Πενήντα (50,00) ευρώ,

Δελτία δύο (2) ετών: Εξήντα (60,00) ευρώ και

Δελτία ενός (1) έτους: Ογδόντα (80,00) ευρώ.

Σχόλια