ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Η φυσική κατάσταση είναι μία παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του εκκολαπτόμενου ποδοσφαιριστή, η οποία είναι  σε πλήρη συνάφεια-εξάρτηση  και απόδοση με τον βασικό προπονητικό στόχο…. Το παιχνίδι!

Η μορφή της φυσικής κατάστασης είναι μια συνεχώς  εξελισσόμενη κατάσταση, η οποία αναπτύσσεται  παράλληλα  με την ηλικία του παιδιού.

 

Γράφει ο Βαγγέλης Μπέκας*

Από την στιγμή της γέννησης του, το παιδί προπονεί με έμμεσο τρόπο την φυσική του κατάσταση μέσα από το παιχνίδι & με άμεσο χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της, για την κινητική & βιολογική  του ανάπτυξη.

Η πρώτη αυτή μορφή άσκησης  αρχίζει να αποκτά  όλο και μεγαλύτερη αξία, όσο μεγαλύτερη γίνεται  και  η ηλικία του.

Εάν θα μπορούσαμε να παντρέψουμε ηλικία-φυσική κατάσταση & παιχνίδι θα  κατηγοριοποιούσαμε την ανάπτυξη του παιδιού σε:

1)Ηλικία 0-4 ετών : Στόχος  φυσικής  κατάστασης …η κινητική εξέλιξη, μέσα από την βιολογική του ανάπτυξη και την εκτέλεση όσο περισσότερων μορφών σύνθετης άσκησης. Δηλαδή, ΠΑΙΧΝΙΔΙ !

2)Ηλικία 4-6 ετών: Στόχος  φυσικής κατάστασης… η εφαρμογή του παιχνιδιού μέσα στην διαδικασία της  κοινωνικοποίησης του παιδιού. Η αρχή του ομαδικού παιχνιδιού & η κατανόηση ρόλων & κανόνων στο πλαίσιο της ομάδας.

3) Ηλικία 7-8 ετών : Στόχος  φυσικής  κατάστασης …στοιχεία όπως η ισορροπία & ο γενικός συντονισμός αρχίζουν να συμπληρώνουν την διαδικασία του, “απλά διασκεδάζω παίζοντας”.

4) Ηλικία 9-10 ετών : Στόχος  φυσικής  κατάστασης …στον συντονισμό αρχίζει να μπαίνει μεγαλύτερη εξειδίκευση,  η ισορροπία μετονομάζεται σε ιδιοδεκτικότητα με τις ανάλογες προσαρμογές, ενώ το παιδί βιολογικά μεταφράζει όλες τις μορφές προπόνησης (αναερόβιες αγαλακτικές, γλυκολυτικές  ή  Οξειδωγλυκολυτικές) σε αερόβια μορφή άσκησης. Η  δύναμη δεν αξιολογείται ακόμα σαν παράμετρος φυσικής κατάστασης, όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί δεν ασκείται συστηματικά.

5) Ηλικία 11-12 ετών : Στόχος  φυσικής  κατάστασης …Σε αυτό το τελευταίο στάδιο πριν από την “ορμονική επανάσταση” του οργανισμού, έχουμε αύξηση της ικανότητας αφομοίωσης  νέων κινήσεων συντονισμού, ιδιοδεκτικότητας & τεχνικών απαιτήσεων  μέσα από το παιχνίδι. Αρχή  προπόνησης της δύναμης μέσα από την εκμάθηση ελέγχου του σώματος  & της σωματικής επαφής των αντιπάλων. Υψηλή αερόβια  ικανότητα και αρχή ανάπτυξης αναερόβιου συστήματος.

6) Ηλικία 13-14 ετών : Στόχος  φυσικής  κατάστασης …Η “φτωχή μαθησιακά” μα “πλούσια αναπτυξιακά” ηλικία. Έχουμε αύξηση του μυϊκού ιστού, του σκελετικού συστήματος και της  ορμονικής επανάστασης του οργανισμού, σε μία κρίσιμη βιολογικά περίοδο. Η ακρίβεια του συντονισμού χάνεται μαζί με μέρος της ιδιοδεκτικότητας και της… ηρεμίας. Η αδυναμία συγκέντρωσης χαρακτηρίζει το παιδί. Το αναερόβιο του σύστημα ωριμάζει ραγδαία. Η παραγωγή  γαλακτικού οξέως αρχίζει να γίνεται μετρήσιμη & αποκτά αξία στην προπονητικά διαδικασία. Ενώ η δύναμη βελτιώνεται μέσα από την χρήση του σώματος, σε σταδιακά αυξανόμενες δυνάμεις & ροπές, με ή χωρίς συμπαίκτη & αντίπαλο.

7) Ηλικία 15-16 ετών : Στόχος  φυσικής  κατάστασης …Ενεργοποίηση  όλων των ενεργειακών συστημάτων του παιδιού. Εισαγωγή στην  συστηματική  προπόνηση ταχύτητας, με ένα σαφώς πιο ώριμο αναερόβιο σύστημα. Εφαρμογή όλων των ειδών καρδιοαναπνευστικής  προπόνησης , με σταδιακή αύξηση των ερεθισμάτων. Χρησιμοποίηση  εξωτερικών αντιστάσεων δύναμης , με παράλληλο προγραμματισμό αύξησης τους, ως προς την ποικιλία των ασκήσεων & την κλιμάκωση των επιβαρύνσεων.

8) Ηλικία 17-18 ετών : Στόχος  φυσικής  κατάστασης …Έχουμε το στάδιο της τελειοποίησης, των παραμέτρων φυσικής κατάστασης. Υπάρχει πλήρη ωρίμανση των βιολογικών συστημάτων, άρα και ικανότητα για συστηματική προπόνηση υψηλής έντασης σε όλες τις ειδικές & μη μορφές τους. Εάν έχει γίνει σταδιακή προπόνηση των ενεργειακών του συστημάτων κατά το παρελθόν, έχουν τεθεί οι βάσεις  για έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου.

Τα παραπάνω μας επιβεβαιώνουν, ότι στην προπόνηση των αναπτυξιακών ηλικιών δεν είναι μία μη  προγραμματισμένη & τυχαία δομημένη διαδικασία, αλλά ένα χτύπημα στον ΣΤΟΧΟ των  ενεργειακών συστημάτων του παιδιού, με μεθοδικότητα, γνώση, υπομονή & ΑΓΑΠΗ!

ΜΠΕΚΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ

FIFA 11+   Instructor…

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 

 

 

 

Σχόλια