Η κλήρωση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων των ΜΙΚΤΩΝ ομάδων ΠΑΙΔΩΝ και ΝΕΩΝ

Διενεργήθηκε την Πέμπτη 1/10 στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση για τους αγώνες της Α’ φάσης των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, κατηγορίας Παίδων και Νέων, περιόδου 2015-2016.

Σημειώνεται ότι οι αγώνες των Μικτών ομάδων της κατηγορίας Παίδων θα διεξαχθούν στις 13:00, ενώ αυτοί των Νέων στις 15:00.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα που προέκυψε είναι το ακόλουθο:

1ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Ξάνθης-ΕΠΣ Έβρου

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Θράκης-ΕΠΣ Ξάνθης

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Έβρου-ΕΠΣ Θράκης

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Έβρου-ΕΠΣ Ξάνθης

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Ξάνθης-ΕΠΣ Θράκης

2ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Σερρών-ΕΠΣ ∆ράµας

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Καβάλας-ΕΠΣ Σερρών

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ ∆ράµας-ΕΠΣ Καβάλας

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ ∆ράµας-ΕΠΣ Σερρών

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Σερρών-ΕΠΣ Καβάλας

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Καβάλας-ΕΠΣ ∆ράµας

3ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Χαλκιδικής-ΕΠΣ Μακεδονίας

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Κιλκίς-ΕΠΣ Χαλκιδικής

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Μακεδονίας-ΕΠΣ Κιλκίς

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Μακεδονίας-ΕΠΣ Χαλκιδικής

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Χαλκιδικής-ΕΠΣ Κιλκίς

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Κιλκίς-ΕΠΣ Μακεδονίας

4ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Πιερίας-ΕΠΣ Ηµαθίας

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Κοζάνης-ΕΠΣ Πιερίας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Ηµαθίας-ΕΠΣ Κοζάνης

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Ηµαθίας-ΕΠΣ Πιερίας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Πιερίας-ΕΠΣ Κοζάνης

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Κοζάνης-ΕΠΣ Ηµαθίας

5ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Φλώρινας-ΕΠΣ Καστοριάς

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Πέλλας-ΕΠΣ Φλώρινας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Καστοριάς-ΕΠΣ Πέλλας

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Καστοριάς-ΕΠΣ Φλώρινας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Φλώρινας-ΕΠΣ Πέλλας

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Πέλλας-ΕΠΣ Καστοριάς

6ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Κέρκυρας-ΕΠΣ Ηπείρου

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Θεσπρωτίας-ΕΠΣ Κέρκυρας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Ηπείρου-ΕΠΣ Θεσπρωτίας

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Ηπείρου-ΕΠΣ Κέρκυρας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Κέρκυρας-ΕΠΣ Θεσπρωτίας

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Θεσπρωτίας-ΕΠΣ Ηπείρου

7ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας-ΕΠΣ Άρτας

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Γρεβενών-ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Άρτας-ΕΠΣ Γρεβενών

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Άρτας-ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας-ΕΠΣ Γρεβενών

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Γρεβενών-ΕΠΣ Άρτας

8ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Λάρισας-ΕΠΣ Θεσσαλίας

ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Τρικάλων

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Θεσσαλίας-ΕΠΣ Καρδίτσας

ΕΠΣ Τρικάλων-ΕΠΣ Λάρισας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Λάρισας

ΕΠΣ Θεσσαλίας-ΕΠΣ Τρικάλων

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Θεσσαλίας-ΕΠΣ Λάρισας

ΕΠΣ Τρικάλων-ΕΠΣ Καρδίτσας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Θεσσαλίας

ΕΠΣ Λάρισας-ΕΠΣ Τρικάλων

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Λάρισας-ΕΠΣ Καρδίτσας

ΕΠΣ Τρικάλων-ΕΠΣ Θεσσαλίας

9ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Φωκίδας-ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Ευρυτανίας-ΕΠΣ Φωκίδας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας-ΕΠΣ Ευρυτανίας

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας-ΕΠΣ Φωκίδας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Φωκίδας-ΕΠΣ Ευρυτανίας

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Ευρυτανίας-ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας

10ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Ηλείας-ΕΠΣ Ζακύνθου

ΕΠΣ Αχαΐας-ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Ζακύνθου-ΕΠΣ Αχαΐας

ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης-ΕΠΣ Ηλείας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Αχαΐας-ΕΠΣ Ηλείας

ΕΠΣ Ζακύνθου-ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Ζακύνθου-ΕΠΣ Ηλείας

ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης-ΕΠΣ Αχαΐας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Αχαΐας-ΕΠΣ Ζακύνθου

ΕΠΣ Ηλείας-ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Ηλείας-ΕΠΣ Αχαΐας

ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης-ΕΠΣ Ζακύνθου

11ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Μεσσηνίας-ΕΠΣ Αρκαδίας

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Λακωνίας-ΕΠΣ Μεσσηνίας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Αρκαδίας-ΕΠΣ Λακωνίας

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Αρκαδίας-ΕΠΣ Μεσσηνίας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Μεσσηνίας-ΕΠΣ Λακωνίας

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Λακωνίας-ΕΠΣ Αρκαδίας

12ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Κορίνθου-ΕΠΣ Αργολίδας

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ ∆υτ. Αττικής-ΕΠΣ Κορίνθου

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Αργολίδας-ΕΠΣ ∆υτ. Αττικής

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Αργολίδας-ΕΠΣ Κορίνθου

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Κορίνθου-ΕΠΣ ∆υτ. Αττικής

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ ∆υτ. Αττικής-ΕΠΣ Αργολίδας

13ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Εύβοιας-ΕΠΣ Βοιωτίας

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Φθιώτιδας-ΕΠΣ Εύβοιας

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Βοιωτίας-ΕΠΣ Φθιώτιδας

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Βοιωτίας-ΕΠΣ Εύβοιας

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Εύβοιας-ΕΠΣ Φθιώτιδας

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Φθιώτιδας-ΕΠΣ Βοιωτίας

14ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Πειραιά-ΕΠΣ Αθηνών

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Ανατ. Αττικής-ΕΠΣ Πειραιά

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Αθηνών-ΕΠΣ Ανατ. Αττικής

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Αθηνών-ΕΠΣ Πειραιά

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Πειραιά-ΕΠΣ Ανατ. Αττικής

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Ανατ. Αττικής-ΕΠΣ Αθηνών

16ος OΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική (21/10/2015)

ΕΠΣ Λασιθίου-ΕΠΣ Χανίων

ΕΠΣ Ηρακλείου-ΕΠΣ Ρεθύµνου

2η αγωνιστική (04/11/2015)

ΕΠΣ Χανίων-ΕΠΣ Ηρακλείου

ΕΠΣ Ρεθύµνου-ΕΠΣ Λασιθίου

3η αγωνιστική (18/11/2015)

ΕΠΣ Ηρακλείου-ΕΠΣ Λασιθίου

ΕΠΣ Χανίων-ΕΠΣ Ρεθύµνου

4η αγωνιστική (02/12/2015)

ΕΠΣ Χανίων-ΕΠΣ Λασιθίου

ΕΠΣ Ρεθύµνου-ΕΠΣ Ηρακλείου

5η αγωνιστική (16/12/2015)

ΕΠΣ Ηρακλείου-ΕΠΣ Χανίων

ΕΠΣ Λασιθίου-ΕΠΣ Ρεθύµνου

6η αγωνιστική (23/12/2015)

ΕΠΣ Λασιθίου-ΕΠΣ Ηρακλείου

ΕΠΣ Ρεθύµνου-ΕΠΣ Χανίων

Σχόλια