Σεμινάριο: «Επικοινωνία και μάθηση μεταξύ προπονητή-αθλητών»

Σεμινάριο διοργανώνει μέσω διαδικτύου ο αθλητικός ψυχολόγος Γιάννης Ζαρώτης.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Κυριακή 01/03/2015 και ώρα:11.00-13.00.

Το σεμινάριο αναφέρεται στα παρακάτω θέματα:

– Πως η επικοινωνία καθορίζει την εξέλιξη και την καριέρα ενός προπονητή;
– Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας.
– Παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες.
– Πως ο αθλητής κατανοεί & μαθαίνει καλύτερα;
– Με ποιο τρόπο «δέχεται» περισσότερες πληροφορίες;
– Γιατί είναι τόσο σημαντική η ανατροφοδότηση;
– Πώς αναπτύσσεται η «λειτουργική» ανατροφοδότηση;
– Γιατί οι αθλητές αναζητούν την επικοινωνία;
– Χαρακτηριστικά του «επικοινωνιακού» προπονητή.

  – Σε ποια στοιχεία επικοινωνίας ανταποκρίνονται περισσότερο οι αθλητές;
  – Πότε αφομοιώνουν καλύτερα τις οδηγίες;
  – Πότε επιβραβεύουμε;
  – Χρησιμοποιούμε την τιμωρία και πότε;
  – Πως συμπεριφερόμαστε στον αθλητή στην προπόνηση και πως στον αγώνα;
  – Πως η επικοινωνία με τους αθλητές αναπτύσσει αυτοπεποίθηση και μειώνει το άγχος τους;
  – Γιατί η λειτουργική επικοινωνία συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών;
  – Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας του προπονητή (για προσωπική τους χρήση).

   Διεξαγωγή: Μέσω Διαδικτύου (Webinar)

   Χρήση προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαδικτύου: Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο μέσω του διαδικτύου, βλέποντας την παρουσίαση και ακούγοντας παράλληλα τον εισηγητή. Ταυτόχρονα θα μπορούν να διατυπώνουν τα ερωτήματά τους προς συζήτηση.

   Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ

   Δηλώσεις συμμετοχής-Πληροφορίες: Γιάννης Ζαρώτης – 6932420022, zaroti@phed.uoa.gr, sportpsychologist.gr@gmail.com, www.sportpsychologist.gr

   Σχόλια