Αθλητισμός: Κέρδη υπό προϋποθέσεις…

Προϋπόθεση Νο2: «Εκπαιδευμένοι προπονητές!»

Αναζητώντας τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες ο αθλητισμός θα εξελιχθεί σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης, το δεύτερο βασικό στοιχείο (μετά τους γονείς) είναι η στάση και συμπεριφορά των προπονητών.

Γιατί είναι σημαντικό;

Σύμφωνα με έρευνες, η στάση του προπονητή απέναντι στον νεαρό αθλητή καθώς και η γενικότερη συμπεριφορά του μπορούν να καθορίσουν την παραμονή του παιδιού ή όχι στον αθλητισμό, να ορίσουν στον ίδιο τον αθλητή ποια είναι η «μορφή» του αθλητισμού και πώς καλείται ο ίδιος να λειτουργήσει. Αν από την αρχή η εικόνα του αθλητή είναι άσχημη, το αποτέλεσμα θα είναι το «μη προσδοκώμενο».  Ερευνητές υποστηρίζουν ότι για την εικόνα που θα φτιάξει το παιδί που εισέρχεται στον αθλητισμό κατά 70% «ευθύνονται» οι προπονητές. Η θέση τους εμπεριέχει αρκετές ευθύνες, καθορίζει αν το παιδί θα συνεχίσει ή όχι στον αθλητισμό, τι αξίες θα αποκομίσει, ποιες θα είναι οι επιδιώξεις του, τι θα προσπαθήσει να κερδίσει από τη συμμετοχή του στην άθληση.

Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν έναν εκπαιδευμένο προπονητή;

Οι αθλητές, σύμφωνα με έρευνες, εκδηλώνουν σεβασμό στον προπονητή τους ανάλογα με τις γνώσεις που έχει για το εκάστοτε άθλημα, από την γενικότερη προετοιμασία του, από την ετοιμότητά του σε κάθε κατάσταση και από τον σεβασμό που ο ίδιος επιδεικνύει προς του αθλητές. Βασική απαίτηση από τον προπονητή: η γνώση του αθλήματος και η διαρκής ανανέωση των γνώσεών του.

Εκπαιδευμένος θεωρείται ο προπονητής ο οποίος διαθέτει κατάρτιση τέτοια ώστε να του «παρέχεται» η δυνατότητα να συνεργαστεί με παιδιά. Κύρια επιδίωξη: Παιδαγωγική κατάρτιση. Ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών/αθλητών σε κάθε ηλικία, ποια η κατάλληλη προσέγγιση, τι επιθυμούμε να τους καλλιεργήσουμε και πώς. Πώς ανταποκρίνονται καλύτερα οι αθλητές, ποιοι είναι οι τρόποι μάθησης, πώς αναπτύσσουμε υγιείς προσωπικότητες; Είναι ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων βρίσκονται μέσα στην έννοια της «παιδαγωγικής κατάρτισης».

Εκπαιδευμένος θεωρείται επίσης ο συνεργάσιμος προπονητής, εκείνος που έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους γονείς των αθλητών και να τους μεταφέρει τις επιδιώξεις του, να παρουσιάσει το πλάνο του, να τους ζητήσει και να παράσχει  πληροφορίες. Συνεργασία απαιτείται και με τους συναδέλφους του και με τους παράγοντες του εκάστοτε συλλόγου όποτε και όταν του ζητηθεί. Για να είναι σε θέση να εκπαιδεύσει παιδιά, θα χρειαστεί να είναι σε θέση να συνεργάζεται με ενήλικες.

Για αρκετές χώρες η εκπαίδευση των προπονητών είναι αυτονόητη και προωθείται σε κάθε περίπτωση, γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούν τη νέα γενιά ανθρώπων και αθλητών και παράλληλα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να αναπτύξουν αθλητές υψηλού επιπέδου. Κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία εκπαίδευσης των προπονητών κατέχουν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοί τους, οι οποίοι άλλοτε θέτουν τους κανόνες εκπαίδευσης (υποχρεωτικά σεμινάρια κάθε χρόνο) και άλλοτε διασφαλίζουν με κάθε τρόπο την ανάπτυξη του αθλητή (αποβολή προπονητών για ανάρμοστη συμπεριφορά).

Η εκπαίδευση των προπονητών εξασφαλίζει πρωτίστως τη δική τους αίσθηση επάρκειας, τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν και σε κάθε περίπτωση να εξελίξουν τόσο τον εαυτό τους όσο και όσους συνεργάζονται μαζί τους. Η εκπαίδευσή τους δεν λογίζεται ως «υποχρέωση» αλλά περισσότερο ως δυνατότητα ανάπτυξής τους!

Γιάννης Ζαρώτης MSc-PhD
Ψυχολόγος – Αθλητικός Ψυχολόγος
Κανάρη 39, Δάφνη
Αθήνα, Αττική 17235
zaroti@psych.uoa.gr

 

 

 

 

 

 

 


Σχόλια