Σεμινάρια/Workshops Αθλητικής Ψυχολογίας για Προπονητές

Σεμινάρια για προπονητές οργανώνει ο Ψυχολόγος – Αθλητικός Ψυχολόγος κ. Ζαρώτης Ιωάννης, στην Δάφνη. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από 20 έως και 23 Ιουνίου 2011 και ώρες 18:00 – 21:00. Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6932420022.

Τα θέματα των σεμιναρίων έχουν όπως παρακάτω:

20/6/2011, 18:00-21:00 : Το Άγχος των αθλητών και η στάση του προπονητή

(Ορισμός του άγχους, τα συμπτώματά του, οι πιθανές αιτίες του άγχους, αγωνιστικό άγχος και επιπτώσεις στην απόδοση, συμβολή του προπονητή στη διαχείριση του άγχους από τους αθλητές, μελέτη περίπτωσης)

21/6/2011, 18:00-21:00 : Επικοινωνία προπονητή-αθλητών

(Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας, ωφέλιμη ανατροφοδότηση, οι ανάγκες των αθλητών για επικοινωνία, η στάση του προπονητή, συνθήκες καλής επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, επιβράβευση και τιμωρία,  μελέτη περίπτωσης)

22/6/2011, 18:00-21:00 : Τοποθέτηση στόχων στον αθλητισμό

(Ορισμός του της έννοιας των στόχων, η αναγκαιότητα των στόχων, ωφέλιμος τρόπος τοποθέτησης στόχων, οι «έξυπνοι» στόχοι, οι «παγίδες των στόχων», ο στόχος ως συνδυασμός της επιθυμίας του αθλητή και της άποψης του προπονητή, ο στόχος ως «θέλω» και «μπορώ», μελέτη περίπτωσης)

23/6/2011, 18:00-21:00 : Τα κίνητρα στους αθλητές

(Ορισμός της έννοιας των κινήτρων, η σημασία του κινήτρου στον αθλητισμό, εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, πώς καλλιεργούμε τα κίνητρα, η συνεισφορά του προπονητή στην ανάπτυξη των κινήτρων, οι 4 βασικές έννοιες για την ανάπτυξη του κινήτρου στον αθλητισμό, μελέτη περίπτωσης)

Τόπος διεξαγωγής: Κανάρη 39, Δάφνη-Αθήνα (Στάση Μετρό -Δάφνη)

Κόστος συμμετοχής ανά σεμινάριο: 30 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής-Πληροφορίες: 6932420022, zaroti@phed.uoa.gr, sportpsychologist.gr@gmail.com, www.sportpsychologist.gr

O κύριος Ζαρώτης Iωάννης είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου ως απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και απόφοιτος του Φ.Π.Ψ. Ιωαννίνων. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πρόγραμμα « Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδικότητα «Αθλητική Ψυχολογία» και είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Προγράμματος Ψυχολογίας του ΦΠΨ Αθηνών.  Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων(Σ.Ε.Ψ.), της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας (ΕΑΨ), και της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Αθλητικής Ψυχολογίας (FEPSAC).

Σχόλια