Σεμινάρια/Workshops Αθλητικής Ψυχολογίας για Προπονητές

Ton Β’ κύκλο σεμιναρίων για προπονητές οργανώνει ο Ψυχολόγος – Αθλητικός Ψυχολόγος κ. Ζαρώτης Ιωάννης, στην Δάφνη. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από 19 έως και 22 Ιουλίου 2011 και ώρες 10:00-13:00. Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6932420022.

Τα θέματα των σεμιναρίων έχουν όπως παρακάτω:

Το Άγχος των αθλητών και η στάση του προπονητή

(Ορισμός του άγχους, τα συμπτώματά του, οι πιθανές αιτίες του άγχους, αγωνιστικό άγχος και επιπτώσεις στην απόδοση, συμβολή του προπονητή στη διαχείριση του άγχους από τους αθλητές, μελέτη περίπτωσης)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/7/2011, 10:00-13:00

Επικοινωνία προπονητή-αθλητών

(Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας, ωφέλιμη ανατροφοδότηση,             οι ανάγκες των αθλητών για επικοινωνία, η στάση του προπονητή, συνθήκες καλής επικοινωνίας, επικοινωνία προπονητή-γονέων, επιβράβευση και τιμωρία, μελέτη περίπτωσης)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/7/2011, 10:00-13:00

Τοποθέτηση στόχων στον αθλητισμό

(Ορισμός του της έννοιας των στόχων, η αναγκαιότητα των στόχων, ωφέλιμος τρόπος τοποθέτησης στόχων, οι «έξυπνοι» στόχοι, οι «παγίδες των στόχων»,      ο στόχος ως συνδυασμός της επιθυμίας του αθλητή και της άποψης του προπονητή, ο στόχος ως «θέλω» και «μπορώ», μελέτη περίπτωσης)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/7/2011, 10:00-13:00

Τα κίνητρα στους αθλητές

(Ορισμός του της έννοιας των κινήτρων, η σημασία του κινήτρου στον αθλητισμό, εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, πώς καλλιεργούμε τα κίνητρα, η συνεισφορά του προπονητή στην ανάπτυξη των κινήτρων, οι 4 βασικές έννοιες για την ανάπτυξη του κινήτρου στον αθλητισμό, μελέτη περίπτωσης)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 22/7/2011, 10:00-13:00

Τόπος διεξαγωγής: Κανάρη 39, Δάφνη-Αθήνα (Στάση Μετρό-Δάφνη)

Κόστος συμμετοχής ανά σεμινάριο: 30 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής-Πληροφορίες: 6932420022, zaroti@phed.uoa.gr, sportpsychologist.gr@gmail.com, www.sportpsychologist.gr

 

Σχόλια