Προπόνηση δύναμης σε παιδιά και εφήβους ποδοσφαιριστές

Γράφει ο Βασίλειος Γεροδήμος, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

Η προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γενική και πολύπλευρη ανάπτυξη και βοηθά:

α. στην αρμονική ανάπτυξη των παιδιών (πρόληψη κύφωσης, λόρδωσης και γενικά κακής στάσης του σώματος).

β. στην πρόληψη και αποφυγή τραυματισμών (προετοιμάζοντας κατάλληλα το μυϊκό σύστημα και τις αρθρώσεις για τις επιβαρύνσεις που θα δεχτούν από την εξειδικευμένη προπόνηση του ποδοσφαίρου) και

γ. στην αύξηση της απόδοσης.

Πολλοί ποδοσφαιριστές συχνά δεν επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή τους απόδοση στο ποδόσφαιρο με μοναδική αιτία ότι κατά την περίοδο της σωματικής ανάπτυξης τα ερεθίσματα που εφαρμόστηκαν στον κινητικό μηχανισμό ήταν ανεπαρκή ή μονόπλευρα.

Λόγω των στενών σχέσεων μεταξύ σωματικών ικανοτήτων (δύναμη) και αθλητικών δεξιοτήτων καθοριστική σημασία για τη μελλοντική εξέλιξη της απόδοσης έχει η έγκαιρη και κατάλληλη για την ηλικία ανάπτυξη αυτού του σωματικού παράγοντα απόδοσης.

Οι στόχοι της προπόνησης δύναμης που τίθενται, στις αναπτυξιακές ηλικίες, στους ποδοσφαιριστές είναι:

• Εκμάθηση τεχνικής ασκήσεων δύναμης.
• Γενική ενδυνάμωση.
• Ταχυδύναμη-ισχύς.
• Αλτική ικανότητα.
• Μέγιστη δύναμη (αρχικά έμμεσα και στη συνέχεια άμεσα).

Το μέγεθος που κυρίως στην παιδική και εφηβική ηλικία θέτει τα όρια κατά τη διαμόρφωση της προπόνησης είναι η ατομική ικανότητα επιβάρυνσης των οστών, χόνδρων, τενόντων και συνδέσμων.

Έτσι κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος ενδυνάμωσης στις αναπτυξιακές ηλικίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

• Επαρκής χρόνος ανάληψης μετά από προπόνηση δύναμης.
• Αποφυγή των απότομων αλλαγών της επιβάρυνσης.
• Αποφυγή των ασκήσεων με μπάρα, άρσεις πάνω από το κεφάλι και από όρθια θέση γιατί μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές μεταβολές στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης.
• Οι επιβαρύνσεις πρέπει να είναι πολύπλευρες.
• Αποφεύγονται οι στατικές επιβαρύνσεις μακράς διάρκειας και οι έλξεις λόγω της ευαισθησίας των οστών, των τενόντων και των συνδέσμων σε αυτές τις ηλικίες.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται κατά την προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η μεθοδολογία της προπόνησης, η επιλογή προπονητικών περιεχομένων, τα ποσοτικά στοιχεία (ποσότητα, ένταση, πυκνότητα επιβάρυνσης) και η συχνότητα προπόνησης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά προπονητικά στοιχεία που αφορούν στην προπόνηση δύναμης και είναι κατάλληλα για τις αναπτυξιακές ηλικίες με στόχο την καλύτερη καθοδήγηση και ρύθμιση της προπονητικής διαδικασίας.

Γενικές μεθοδικές αρχές:

Από το απλό στο δύσκολο. Στην αρχή απλές σε εκτέλεση ασκήσεις δύναμης. Πρώτα εκμάθηση της τεχνικής της άσκησης και κατόπιν βελτίωση της δύναμης μέσω αυτής.

Από το λίγο στο πολύ. Αύξηση της επιβάρυνσης προοδευτικά (αριθμός επαναλήψεων / άσκηση, σταθμοί / άσκηση, αριθμός ασκήσεων / Π.Μ., αύξηση της εξωτερικής επιβάρυνσης, συνολικός χρόνος άσκησης).

Από μικρές αντιστάσεις σε μεγαλύτερες. Στην αρχή ασκήσεις μόνο με το βάρος του σώματος και αργότερα ασκήσεις με επιπλέον αντιστάσεις ή συνασκούμενους.

Από το γενικό στο ειδικό. Η γενική δύναμη προηγείται της ειδικής του αθλήματος. Αρχικά ενδυνάμωση όλων των μυϊκών ομάδων και στη συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κύριες μυϊκές ομάδες του αθλήματος.

Χρήση προπονητικών περιεχομένων στις αναπτυξιακές ηλικίες

Προπονητικά περιεχόμενα – μέσα (10-12, 13-14, 15-16, 17 και
)
Τεχνική απλών ασκήσεων: 10-12: +++, 13-14: +++, 15-16:++, 17 και:+.
Τεχνική πολυαρθροικών ασκήσεων: 10-12: -, 13-14: ++, 15-16:+++, 17 και:+++ .
Ενδυνάμωση με το βάρος σώματος: 10-12:+++, 13-14:+++, 15-16:+, 17 και:+.
Ενδυνάμωση με βοηθητικά όργανα (λάστιχα, ιατρικές μπάλες κ.α.):  10-12:++, 13-14:+++, 15-16: ++, 17 και: +.
Ενδυνάμωση με πρόσθετες αντιστάσεις (αλτήρες): 10-12: -, 13-14:+, 15-16:++, 17 και:+++.
Μηχανήματα δύναμης: 10-12: -, 13-14:+, 15-16:++, 17 και:+++.

Ποσοτικά στοιχεία ανά προπονητική μονάδα

Στόχος (Αριθμός ασκήσεων, Αριθμός σετ/άσκηση, Αριθμός επαναλήψεων/σετ, Διάλειμμα)
Γενική ενδυνάμωση: Αρ.ασκήσεων 4-8, Αρ.σετ/ασκ. 2-4 , Αρ.επαν/σετ 10-20, Διάλειμμα 30-60’’.
Ταχυδύναμη: Αρ.ασκήσεων 3-6, Αρ.σετ/ασκ. 2-4, Αρ.επαν/σετ 4-10, Διάλειμμα 60-120’’.

Συχνότητα προπόνησης

Γενική ενδυνάμωση
10-12 χρ.: 1-2/εβδ.
13-17 χρ.: 2-3/εβδ.

Ταχυδύναμη – ισχύς

10-14 χρ.: Κάθε φορά με την προπόνηση ποδοσφαίρου.
15-17 χρ.: 1-2/εβδ. Συμπληρωματικά

Επιμέλεια Football-Academies.gr

Σχόλια