Σχολή προπονητών UEFA Β΄ στην Κοζάνη

H ΕΠΟ αποφάσισε τη λειτουργία Σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA Β΄ στην Κοζάνη από τις 29.7 έως τις 14.8.2012 (Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τηλ.: 2461039133 – fax: 2461039133).

Δικαιολογητικά για τη Σχολή Προπονητών :

Αίτηση

Πιστοποιητικό Γέννησης

Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (βεβαιώσεις από παθολόγο και ορθοπαιδικό)

Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής

Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής , ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος , όχι παλιότερο των τριών (3) μηνών

Παράβολο 700 ευρώ (Αντίγραφο της απόδειξης της τράπεζας)

Σχόλια