ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΑ

Jose Ramon Gil Garrido

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΑ

Κατάλληλο για :

•Παιδικές – εφηβικές ομάδες

•Ερασιτεχνικές – επαγγελματικές ομάδες ενηλίκων

•Περίοδο προετοιμασίας

•Αγωνιστική περίοδο

 

 

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος
1.Εισαγωγή
2.Βασικές έννοιες 
2.1. Διαδικασία προσαρμογής της επιβάρυνσης στην προπόνηση
2.2. Επιβάρυνση στην προπόνηση
2.3. Ετήσιος προγραμματισμός της επιβάρυνσης στην προπόνηση
3.Η έννοια του όρου αντοχή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
3.1.Ορισμός αντοχής
3.2. Ταξινόμηση της αντοχής με βάση τα συστήματα παραγωγής ενέργειας
3.2.1. Αερόβια αντοχή
3.2.2Αναερόβια αντοχή
oΑναερόβια γαλακτική αντοχή
oΑναερόβια αγαλακτική αντοχή
3.3.Έννοιες της ικανότητας και της ισχύος
3.4.Πίνακας ανακεφαλαίωσης
4.Ανάπτυξη της αντοχής μέσα από ασκήσεις με μπάλα
4.1.Μεθοδολογικές μελέτες 
4.2.Παράμετροι επιλογής: Χρόνος Διάρκειας και Καρδιακή Συχνότητα
5.Αντοχή και ηλικία
5.1.Μελέτες
5.2.Ανάπτυξη της αντοχής με την ηλικία
5.2.1.Αερόβια αντοχή
5.2.2.Αναερόβια γαλακτική αντοχή 
5.2.3.Αναερόβια αγαλακτική αντοχή
6.Ασκησιολόγιο
6.1.Αερόβια αντοχή – Ικανότητα
6.2.Αερόβια αντοχή – Ισχύς 
6.3.Αναερόβια γαλακτική αντοχή – Ικανότητα
6.4.Αναερόβια γαλακτική αντοχή – Ισχύς
6.5.Αναερόβια αγαλακτική αντοχή – Ικανότητα
6.6.Αναερόβια αγαλακτική αντοχή – Ισχύς
7.Βιβλιογραφία
8.Βιβλιογραφία web

Σελίδες: 160

Σχόλια