Ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής φάσης των Πρωταθλημάτων Υποδομών της ΕΠΣ Μακεδονίας

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών ανακοινώνεται ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής φάσης των Πρωταθλημάτων Υποδομών στις κατηγορίες Νέων, Παίδων, Προπαίδων 9 Χ 9 και Προπαίδων 11 Χ 11 της αγων. περ. 2012 -2013:


1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ

Η τελική φάση της κατηγορίας Νέων θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή τριάντα δύο (32) ομάδων και ο αριθμός αυτών συμπληρώνεται με την πρόκριση των τεσσάρων (4) πρώτων ομάδων των οκτώ (8) ομίλων της κατηγορίας αυτής.
Η διαδικασία ολοκλήρωσης της τελικής φάσης (δηλαδή μέχρι την ανάδειξη των ομάδων τελικού) προβλέπεται από το άρθρο 3 της παραγρ. 1 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.Μ. της αγων. περ. 2012 – 2013.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Η τελική φάση της κατηγορίας Παίδων θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή σαράντα οκτώ (48) ομάδων, λόγω του αυξημένου αριθμού των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή στο εν λόγω πρωτάθλημα και ο αριθμός αυτών συμπληρώνεται με την πρόκριση των πρώτων τεσσάρων (4) ομάδων εκάστου των δώδεκα (12) ομίλων της κατηγορίας αυτής.
Κατά τα λοιπά, η ολοκλήρωση των φάσης αυτής προβλέπεται από το άρθρο 3 της παράγρ. 2 της με αριθ. 1701/10-08-2012 Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ.Μ. της αγων. περ. 2012 – 2013.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 11 Χ 11

Η τελική φάση της κατηγορίας Προπαίδων 11 Χ 11 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκαέξι (16) ομάδων και ο αριθμός αυτών συμπληρώνεται με την πρόκριση των τριών (3) πρώτων εκάστου ομίλου και της μίας ομάδας με την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή των πέντε (5) ομίλων της κατηγορίας αυτής, εξαιρουμένης της περίπτωσης ισοβαθμίας ομάδων, οπότε ο αριθμός των δεκαέξι (16) ομάδων συμπληρώνεται από τις ομάδες που είχαν την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή.
Κατά τα λοιπά, η ολοκλήρωση της τελικής φάσης προβλέπεται από το άρθρο 3, παράγ. 3 της με αριθ. 1701/10-08-2012 Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ.Μ. της αγων. περ. 2012 – 2013.
Επισημαίνεται ότι από τους αγώνες των ομίλων προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες, με την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 9 Χ 9

Η τελική φάση της κατηγορίας Προπαίδων 9 Χ 9 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή σαράντα οκτώ (48) ομάδων, ο δε αριθμός αυτών προκύπτει από την πρόκριση των πέντε (5) πρώτων ομάδων εκάστου ομίλου και των τριών (3) ομάδων με την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή των εννέα ομίλων της κατηγορίας αυτής. Ακολούθως οι ομάδες θα συγκροτήσουν δεκαέξι (16) ομίλους των τριών (3) ομάδων και θα διεξαγάγουν, μετά από κλήρωση, δύο (2) αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο.
Στη συνέχεια με τη συμμετοχή της ομάδας με την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή εκάστου των δεκαέξι (16) ομίλων και μέχρι την ανάδειξη των ομάδων του τελικού, θα διεξαχθούν, μετά από κλήρωση, αγώνες μπαράζ (νοκ άουτ) σε ουδέτερο γήπεδο.

Κατά τα λοιπά, η ολοκλήρωση της τελικής φάσης προβλέπεται από το άρθρο 3, παράγ. 4 της με αριθ. 1701/10-08-2012 Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ.Μ. της αγων. περ. 2012 – 2013.

Οι τελικοί αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομών (μεγάλων και μικρών) της αγων. περ. 2012 – 2013 θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Απριλίου 2012 στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα και εφόσον ΔΕΝ συντρέξουν έτεροι λόγοι μετάθεσής τους.

 

Σχόλια