ΓΟΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

της Ψούνη Λίνας, ψυχολόγου, MSc

ΓΟΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι γονέις του αθλητή είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν όλο το δύσκολο κομμάτι στο χτίσιμο του αθλητή. Οι γονείς είναι αυτοί που πηγαίνουν το παιδί τους στην προπόνηση, που του αγοράζουν τον εξοπλισμό, που προγραμματίζουν τα μαθήματα και το κυριότερο παίζουν το ρόλο του ψυχολογικού υποστηρικτή.

Προσοχή:

– Στην ταύτιση του παιδιού με το γονέα με συνέπειες τις αυξημένες απαιτήσεις από το παιδί που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στο χαρακτήρα του

– Στην αδιαφορία λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων

την ελλιπή οργάνωση του προγράμματος με το βάρος μόνο στα μαθήματα

– Στην παρέμβαση του έργου του προπονητή- πρέπει να υπάρχει συνεργατική σχέση

Στόχοι γονέα:

Απόκτηση ειδικών γνώσεων του αθλήματος

Απόκτηση ιατρικών, διατροφικών γνώσεων

Ψυχολογική στήριξη του παιδιού

Συνεργασία με προπονητή –αθλητικό ψυχολόγο

ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Ο ρόλος του γονέα στην ψυχολογική προετοιμασία των αθλητών είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι μικροί και άπειροι αθλητές θα βοηθηθούν πολύ από τους γονείς τους εάν αυτοί είναι ικανοί να τους δώσουν τις πρώτες κατευθύνσεις στις ψυχολογικές δεξιότητες.

  • Δημιουργήστε ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον πριν και κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων
  • Εστιάστε την προσοχή του παιδιού σας στο πως το παιδί θα αγωνιστεί και ποτέ μην δίνετε βαρύτητα στην θέση που θα κερδίσει ή στον αντίπαλο
  • Αποδοχή ενός χαμηλού αποτελέσματος. Για να αποφύγουμε το στρες έχουμε συζητήσει με το παιδί το ότι η αποτυχία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού και είναι αποδεκτή.
  • Συζητήστε με το παιδί τον επερχόμενο αγώνα και τα σημεία που του προκαλούν άγχος.
  • Επιτρέψτε στο παιδί να λάβει το ίδιο τις αθλητικές αποφάσεις
  • Επιβραβεύστε όλες τις αγωνιστικές προσπάθειες είτε θετικές είτε αρνητικές και συζητήστε τι αποκόμισε το παιδί από την κάθε μία. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
  • Τονίστε την διασκέδαση της αθλητικής συμμετοχής και τον αθλητισμό ως διαδικασία δια βίου μάθησης.

ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Η στήριξη των αθλητών από τους γονείς είναι αν μη τι άλλο καθοριστική. Πολλοί προπονητές ζητούν από τα παιδιά να μη συζητούν καθόλου περί προπόνησης και περί αγώνων στο σπίτι τους καθώς παρουσιάζουν τους γονείς αδαείς. Αυτό όμως είναι αδύνατο. Όσο και εμπιστεύεται ο γονέας τον προπονητή δεν μπορεί να απέχει εντελώς από την αγωνιστική εξέλιξη του παιδιού του.

Οι γονείς των αθλητών παρακινούν τα παιδιά τους στον αθλητισμό και δημιουργούν προσδοκίες επιτυχίας. Σύμφωνα με έρευνες οι πεποιθήσεις των γονέων επηρεάζουν σημαντικά την αυτοεκτίμηση του παιδιού αλλά και την εξέλιξή του. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ενθάρρυνση από τους γονείς μπορεί να αυξήσει την παρακίνηση του παιδιού για τη συμμετοχή στον αθλητισμό, αλλά μπορεί να έχει και τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα δηλαδή η ενθάρρυνση αυτή να αποκτήσει την μορφή πίεσης.

Από τα πρώτα βήματα των παιδιών οι γονείς θα πρέπει να συνεργάζονται με τους προπονητές έτσι ώστε να γίνεται ενημέρωση για το άθλημα και τις απαιτήσεις του. Ένας σωστά ενημερωμένος γονιός μπορεί να βοηθήσει την αθλητική εξέλιξη του παιδίου. Συγχρόνως σε συνεργασία γονιού – προπονητή θα πρέπει να ορίζονται οι ηθικές και οι ανήθικες συμπεριφορές στα πλαίσια της ομάδας. Επίσης η αποδοχή και επιβράβευση των ηθικών συμπεριφορών θα πρέπει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση από γονείς και προπονητές.

Η ίδια τακτική πρέπει να εφαρμοστεί και στον προσδιορισμό των στόχων. Τα παιδί που κατευθύνεται διαφορετικά από τον προπονητή και διαφορετικά από την οικογένεια του σίγουρα θα έχει αμφιβολίες για το ποιος θα είναι ο τελικός του στόχος και για το πώς θα κινηθεί για να τον επιτύχει. Πρέπει να καθορίζονται στόχοι περιγραφικοί και όχι στόχοι αποτελέσματος. Έτσι το παιδί θα ξέρει ακριβώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και δεν θα του ζητιέται γενικά να βγει πρώτο, πράγμα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα στρεσογόνο. Και εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντική η συνεργασία γονέα με προπονητή.

Ψούνη Λίνα,
ψυχολόγος, MSc

Σχόλια