Είσαι ακόμα ταλέντο;

Αναζητώντας την επιτυχία στο αθλητικό πλαίσιο πολλοί αθλητές / προπονητές / γονείς / αθλητικοί παράγοντες στέκονται στην έννοια του ταλέντου.

Επιδίδονται σε μια διαρκή διαδικασία «εντοπισμού» αθλητών, οι οποίοι διαθέτουν κάποιο «χάρισμα», φαίνεται να έχουν κάτι ιδιαίτερο, μια «ευκολία», η οποία τους καθιστά διαφορετικούς και ταυτόχρονα «περιζήτητους».

Η ύπαρξη ταλέντου, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το μόνο στοιχείο που καθορίζει την επιτυχία ενός αθλητή. Το ταλέντο αναφέρεται «στη δυνατότητα που έχει κάποιος αθλητής να αποκτά δεξιότητες και ικανότητες αρκετά γρήγορα, εξαιτίας πιθανώς της βιολογικής-σωματικής δομής του». Η ύπαρξη του ταλέντου είναι φανερή σε μικρές κυρίως ηλικίες, όπου η εγγενής ικανότητα είναι περισσότερο διακριτή. Οι ταλαντούχοι αθλητές φτάνουν πολύ γρήγορα σε καλό επίπεδο στο άθλημά τους.

Αυτό είναι πιθανό να είναι και το μεγαλύτερό τους «μειονέκτημα». Όταν φτάνεις γρήγορα σε καλό επίπεδο σχηματίζεις την άποψη/ ψευδαίσθηση, ότι η απόκτηση δεξιοτήτων δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο και προσπάθεια. Όταν, ωστόσο, η περαιτέρω απόκτηση δεξιοτήτων απαιτεί εστίαση στη λεπτομέρεια και πολλές ώρες δουλειάς, τότε οι «ταλαντούχοι» αθλητές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Παράλληλα, οι υπόλοιποι μη «ταλαντούχοι», μέσα από τη συνεχή προσπάθεια θα φτάσουν κάποια στιγμή στο επίπεδό τους και τότε είναι που ο «ταλαντούχος» βιώνει περισσότερη πίεση από το περιβάλλον του.

Αναζητώντας μειονεκτήματα, τα οποία αναπτύσσονται στον ταλαντούχο αθλητή, είναι και η άποψη ότι «το να δουλεύει κανείς σκληρά για κάτι είναι σημάδι χαμηλής ικανότητας». Διαμορφώνουν, μέσα και από την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντός τους, μια αρνητική άποψη για την προσπάθεια, θεωρώντας ότι για να είσαι «ξεχωριστός» δεν θα πρέπει να προσπαθείς όσο και οι υπόλοιποι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σχηματίζουν την πεποίθηση ότι ένα άτομο με ταλέντο ή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να δουλεύει σκληρά για να τα πηγαίνει καλά.

Η έρευνα των επιστημόνων στο αθλητικό πλαίσιο, περιγράφοντας την αναζήτηση και την ανάπτυξη των ταλαντούχων αθλητών, εστιάζει περισσότερο στην αναζήτηση αθλητών με «υψηλό δυναμικό» (potential), σε αθλητές οι οποίοι επιδιώκουν να βελτιωθούν, διαθέτουν την ψυχική και πνευματική αντοχή ώστε να προσπαθούν για μεγάλο διάστημα, έχουν «ταλέντο στην προσπάθεια!»

Πηγή psychology.org.gr

Σχόλια