Ασκήσεις – δομή και στόχοι στο ποδόσφαιρο

Γράφει ο Στέλιος Ασπραδάκης

Πολύς λόγος γίνεται για το ασκησιολόγιο στο ποδόσφαιρο.

Συνήθως οι ασκήσεις διαχωρίζονται στις ασκήσεις που αφορούν την φυσική κατάσταση και στις ασκήσεις που αφορούν την τακτική συμπεριφορά της ομάδας. Σε προχωρημένα επίπεδα συναντάμε και διαφορετικές μορφές ασκήσεων όπως η νοερή προπόνηση κ.τ.λ.

Οι ασκήσεις που γίνονται έχουν σαν στόχο την βελτίωση τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Συνήθως το προπονητικό κομμάτι που αφορά την φυσική κατάσταση το αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι άνθρωποι (γυμναστές) ενώ την προπόνηση που αφορά την τακτική της ομάδας την αναλαμβάνουν οι προπονητές.

Αυτό βέβαια δεν είναι ένα στοιχείο ξεκομμένο από το άλλο , το αντίθετο μάλιστα, πρέπει να συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Έτσι μια άσκηση που έχει σαν στόχο την βελτίωση κάποιας από τις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης (π.χ. ταχύτητα) μπορεί κάλλιστα να εμπεριέχει και τακτικά στοιχεία όπως και το αντίθετο, μια άσκηση που γίνεται για την βελτίωση της τακτικής μπορεί να βελτιώνει ταυτόχρονα την αερόβια ικανότητα για παράδειγμα.

Κι έτσι όπως είναι δομημένο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και στις μεγαλουπόλεις τουλάχιστον, και κυρίως στο ερασιτεχνικό επίπεδο ή στο επίπεδο ακαδημιών, με πολλές ομάδες να μοιράζονται το ίδιο γήπεδο και με συγκεκριμένο και περιορισμένο χρόνο προπόνησης, καθίσταται αναγκαίο πλέον η προπόνηση της 1:00-1:30 ώρας να συμπυκνώνει τους προπονητικούς στόχους της σε τέτοιας δομής ασκησιολόγια, που να συνδυάζουν δηλαδή την βελτίωση της φυσικής κατάστασης με την τακτική συμπεριφορά της ομάδας.

Και για να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι πρέπει βέβαια να υπάρχει σωστή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν ένα προπονητικό team, πέρα από την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις αρχές που κατά την γνώμη μου πρέπει να εμπεριέχουν οι ασκήσεις στην προπόνηση:

1)Οι ασκήσεις να έχουν στόχο όπως αυτός καθορίζεται από το είδος της προπόνησης

2)Να έχουν ροή

3)Ο χρόνος μετάβασης  ελάχιστος

4)Να υπάρχει προοδευτικότητα,  τόσο σωματικά όσο και ψυχοπνευματικά

5)Να απευθύνονται στην ηλικία, το επίπεδο, και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών

6)Να εμπεριέχουν όσο το δυνατόν το αντικείμενο του αθλήματος (μπάλα)

7)Ποικιλία αλλά και επανάληψη κάποιες φορές  σε τακτικές κυρίως ασκήσεις

8)Σχεδιασμός ανάλογα με τον αριθμό των ποδοσφαιριστών

9)Να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας κατά την διάρκεια της προπόνησης, σε περιπτώσεις άσχημων καιρικών συνθηκών π.χ. ή τραυματισμών

10)Να απευθύνονται στην ψυχοσύνθεση των περισσότερων ποδοσφαιριστών της ομάδας

11)Να εμπεριέχουν ανατροφοδότηση (feedback) για τους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν την απόδοσή τους ή να προσδιορίζουν το αποτέλεσμα της προσπάθειά τους

12) Να μπορούν να γίνονται κατανοητές τόσο προς την εκτέλεση όσο και προς τον στόχο

Στέλιος Ασπραδάκης
Γυμναστής – Προπονητής ποδοσφαίρου

Σχόλια