Αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης αποχής, από την τυπική προπόνηση

Είναι γεγονός ότι κατά την τρέχουσα συγκυρία έχει επηρεαστεί σημαντικά η προπονητική ρουτίνα ή γενικά οι προπονητικές δυνατότητες των αθλητών ποδοσφαίρου.

Οι ειδικές συνθήκες της τρέχουσας περιόδου, κατά την οποία οι νεαροί ποδοσφαιριστές αποκλίνουν εξ ανάγκης από την τυπική προπονητική τους ρουτίνα δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις σε φυσιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Γράφει ο Δημήτρης Τριβιζαδάκης 

Συγκεκριμένα, οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν να αντιμετωπίσουν την αιφνίδια ανατροπή των δεδομένων σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς, ήρθαν αντιμέτωποι με την επιβεβλημένη διακοπή των ημερήσιων προπονητικών μονάδων, γεγονός που πρακτικά μεταφράζεται σε αδυναμία συνέχισης των καθημερινών προπονήσεων, χωρίς αντίστοιχο πλάνο υποκατάστασής τους.

Η αίσθηση απουσίας εναλλακτικού, υποστηρικτικού σχεδίου προπόνησης οδηγεί σε ένα δεύτερο επίπεδο ανησυχίας και αβεβαιότητας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που στην παρούσα φάση βρισκόταν στο μέγιστο επίπεδο της αγωνιστικής του κατάστασης, αναγκάζεται να υπαναχωρήσει από τους στόχους και προσδοκίες της προπόνησής του και να συμβιβαστεί με την προοπτική αποδυνάμωσης του.

Ο τρόπος που θα διαχειριστεί την προοπτική αυτή είναι καθοριστικός για την μετέπειτα ψυχολογική και κατ’ επέκταση σωματική προσαρμογή του.

Αν ο αθλητής θεωρήσει ότι πρόκειται για μη αναστρέψιμη απώλεια των δεξιοτήτων του,
είναι πιθανό να αναπτύξει υψηλά επίπεδα δυσλειτουργικού άγχους που θα τον εμποδίσουν να αντιτάξει δημιουργικές και προσαρμοστικές εναλλακτικές στρατηγικές.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να διατηρήσει ακμαίο το ηθικό του, ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί από την καθοδήγηση του ειδικού προπονητή φυσικής κατάστασης.

Γενικά, η διακοπή της προπόνησης για οποιοδήποτε λόγο, οδηγεί εντός μερικών εβδομάδων, σε διαφορετικού βαθμού απώλεια σημαντικού μέρους των προσαρμογών που είχαν αποκτηθεί μέσω της συστηματικής προπόνησης. Η έκταση της απώλειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση και το είδος
της αποχής, όπως τη μείωση της έντασης ή τη μείωση της συχνότητας άσκησης. Ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει από την παρατεταμένη περίοδο αποχής από την άσκηση είναι η αυξημένη πιθανότητα τραυματισμών με την επάνοδο σε φυσιολογικούς ρυθμούς προπόνησης.

Κατά συνέπεια, κατά το σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων με στόχο την προπονητική επάνοδο, αλλά και την επανάκτηση της αγωνιστικής δυναμικής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τόσο η ανάγκη πρόληψης τραυματισμών, όσο και η ανάγκη επαναφοράς στα πρότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Προκειμένου η έκπτωση των φυσικών δυνατοτήτων να είναι ήπια και ελεγχόμενη και η επάνοδος να είναι ταχεία και ομαλή, απαιτείται κατάλληλος συνδυασμός φυσικής δραστηριότητας.

Αρχικά, για περίοδο αποχής 6-8 εβδομάδων προτείνεται προπόνηση χαμηλής έντασης (περιοχή αερόβιου ορίου, με καρδιακή συχνότητα γύρω στους 130 παλμούς/λεπτό για 40-50 λεπτά ημερησίως και για περίοδο τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Συγχρόνως, η προπόνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει πρωτόκολλα πρόληψης τραυματισμών και μυϊκής ενεργοποίησης όλων των μυϊκών ομάδων, τα οποία θα εναλλάσσονται μέσα στις ημέρες της εβδομάδας.

Στη συνέχεια, προτείνεται αυξημένη εφαρμογή τρεξίματος αποκατάστασης για μία εβδομάδα, ώστε να αυξηθεί σταδιακά η καρδιοαναπνευστική αντοχή και να προετοιμαστεί το σώμα για την επικείμενη προπονητική επιβάρυνση.

Στην επόμενη φάση γίνεται εισαγωγή δύο τουλάχιστον προπονητικών επιβαρύνσεων την εβδομάδα μέχρι την έναρξη των προπονητικών μονάδων.

Με την εφαρμογή πολυεπίπεδου, προσαρμοσμένου προγράμματος προπόνησης επιτυγχάνεται αφενός η μείωση των αρνητικών συνεπειών της παρατεταμένης αποχής και αφετέρου η ταχύτερη επανένταξη στην προπονητική ρουτίνα.

Το κεντρικό μήνυμα ωστόσο, είναι ότι η επιβεβλημένη αποχή από τη συνήθη προπονητική
πρακτική δεν οδηγεί σε μη αναστρέψιμη απώλεια των αγωνιστικών δυνατοτήτων, καθώς υπάρχουν τρόποι και πρακτικές συντήρησης σε ένα αποδεκτό επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Για τους λόγους αυτούς ενθαρρύνουμε τους νεαρούς αθλητές μας να ελιχθούν μέσα στο προπονητικό ρεπερτόριο που θα προτείνουν οι προπονητές φυσικής κατάστασης.

Τριβιζαδάκης Δημήτρης
Phd, Προπονητής Φυσικής Κατάστασης

 

 

 

 

Σχόλια