ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ACADEMY TOURNAMENT 2011 – 2012

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα μας πρέπει να γνωρίζουν τους κάτωθι όρους συμμετοχής και να τους τηρούν:

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής (αίτηση & προκαταβολή) τους στο πρωτάθλημα, ομαδική κατάσταση υγείας των αθλητών (σφραγισμένη από γιατρό) ή ατομική βεβαίωση Ιατρού & Δελτίο Ατομικών Στοιχείων Ε.Π.Ο. , Πιστοποιητικό γέννησης – ταυτοπροσωπίας – με σφραγισμένη φωτογραφία ή αστυνομική ταυτότητα.
 2. Οι Ομάδες – Ακαδημίες πρέπει σε όλους τους αγώνες να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή : α) Λίστα Αθλητών Συμπληρωμένη (εις διπλούν) β) Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών Οι καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να είναι θεωρημένες από τον ιατρό της ομάδος. Για την νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του πρωτοτύπου της κατάστασης υγείας. Η κατατεθείσα κατάσταση υγείας στην διοργανώτρια αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών ή Ατομική Βεβαίωση Ιατρού,
 3. γ) Δελτίο Ατομικών Στοιχείων Ε.Π.Ο. (Κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΟ), Πιστοποιητικό Γέννησης – Ταυτοπροσωπίας με σφραγισμένη φωτογραφία κάθε διαγωνιζόμενου αθλητή σε περίπτωση που ζητηθεί από τον διαιτητή για την διατύπωση ένστασης πλαστοπροσωπίας, να προσκομισθεί από την ομάδα για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.
 4. Στην κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών και των σωματείων τους (Π.Α.Ε. ή ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ) που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί ν’ αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους ή ατομική βεβαίωση,
 5. Η με οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη υγείας των ποδοσφαιριστών είναι μη αποδεκτή,
 6. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα του τουρνουά χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων β΄& γ΄, νομίμως εκδοθέντων, ο δε διαιτητής υποχρεούται ν’  απαγορεύσει την συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.
 7. Η διοργανώτρια αρχή έχει δικαίωμα, αν υπάρχει υποψία για παράβαση στοιχείων, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αυστηρή εφαρμογή των νόμων.
 8. Η διαγωνιζόμενη ομάδα πρέπει να βρίσκετε στις εγκαταστάσεις του CLUB 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, να ενημερώσει την γραμματεία για την προσέλευση της και να μαθαίνει σε ποιο γήπεδο αγωνίζεται καθώς και να πληρώνει το αντίτιμο του παιχνιδιού.
 9. Οι  διαγωνιζομένων ομάδων οφείλουν να γνωρίζουν ότι αγωνίζονται με δική τους ευθύνη και σε περίπτωση ατυχήματος η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη.
 10. Ως προς το οικονομικό σκέλος οι υπεύθυνοι των ομάδων πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμείς οικονομικές συναλλαγές και σε αντίθετη περίπτωση η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει στην ομάδα ν’ αγωνιστεί.
 11. Η ομάδα που προσέρχεται στο γήπεδο χωρίς να έρθει ο αντίπαλος της πληρώνει το αντίτιμο του αγώνα που τις αναλογεί και για να της καταχωρηθεί το παιχνίδι αλλά και να έχει το γήπεδο στην διάθεση της.
 12. Η ομάδα που δημιουργεί διάφορα προβλήματα θ’ αποβάλλεται από το πρωτάθλημα ή ακόμα παίκτης (-ες) της ομάδας αυτής.
 13. Απαγορεύεται κατά την διάρκεια του αγώνα μέσα στο γήπεδο να βρίσκετε κόσμος εκτός των αθλητών που αγωνίζονται στις διαγωνιζόμενες ομάδες. Εντός των γηπέδων απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, οι ΤΣΙΧΛΕΣ , τα ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΤΑΠΕΣ.

  Σχόλια