Τροποποιήσεις και καινοτομίες στα πρωταθλήματα υποδομής 2012/2013 της ΕΠΣ Αθηνών

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΣ Αθηνών με την οποία γνωστοποιεί όλες τις λεπτομέρειες των πρωταθλημάτων Νέων, Παίδων και Παμπαίδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Υπενθυμίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι την φετινή χρονιά, τα πρωταθλήματα και τα αντίστοιχα Τουρνουά Υποδομής ενοποιούνται και θα διεξαχθούν μόνο πρωταθλήματα ως εξής:

Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ

Το Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ θα ξεκινήσει το ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9/2012 και θα ολοκληρωθεί στις 13/4/2013.

Θα διεξαχθούν είκοσι έξι (26) συνεχόμενες αγωνιστικές. Το Πρωτάθλημα θα διεξάγεται κυρίως Σάββατο, πρωινές ώρες. Η διάρκεια του κάθε αγώνα θα είναι ογδόντα (80) λεπτά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το έτος 1995 και μικρότεροι.

Δήλωση συμμετοχής μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9/2012

Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ

Το Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ θα ξεκινήσει το ΣΑΒΒΑΤΟ 6/10/2012 και θα ολοκληρωθεί στις 20/4/2013. Θα διεξαχθούν είκοσι έξι (26) συνεχόμενες αγωνιστικές. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή. Η διάρκεια του κάθε αγώνα θα είναι εβδομήντα (70) λεπτά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το έτος 1998 και μικρότεροι.

Δήλωση συμμετοχής μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9/2012.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

Θα συγκροτηθούν όμιλοι μέχρι δεκατέσσερις (14) ομάδες, σε διπλές συναντήσεις. Θα προκριθούν στην 2η φάση, δεκαέξι (16) ομάδες (οι δύο (2) πρώτες κάθε ομίλου).

Οι Π.Α.Ε. και οι ομάδες Δ’ Εθνικής, θα δημιουργήσουν δικό τους όμιλο.

Οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται με Δελτία Ατομικών Στοιχείων Ε.Π.Ο. και θεωρημένη Ιατρική Κατάσταση από την Ε.Π.Σ.Α.

Οι προπονητές των ομάδων θα πρέπει να έχουν Δελτίο Πιστοποίησης που να έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Σ.Α.

Επιτρέπονται επτά (7) αντικαταστάσεις ποδοσφαιριστών. Είναι υποχρεωτική στην αρχική ενδεκάδα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συμμετοχή στον αγώνα, μέχρι πέντε (5) συνολικά αλλοδαπών, ομογενών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών.

Οι αλλοδαποί και οι κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, θα μπορούν να αγωνίζονται με πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, με πρόσφατη φωτογραφία και μετάφρασή τους στα ελληνικά, όπως επίσης και με διαβατήριο (πρωτότυπο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο). (Σε περίπτωση που το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης δεν έχει φωτογραφία, θα πρέπει η φωτογραφία να μπει στην μετάφραση του πιστοποιητικού στα ελληνικά, θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία).

Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές θα μπορούν να αγωνίζονται με το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ποδοσφαιριστές θα μπορούν να αγωνίζονται με φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του πιστοποιητικού, επικυρωμένα από δημόσια Αρχή.

Επιτρέπεται στα σωματεία να δηλώνουν και δεύτερες ομάδες.

Αποχώρηση ομάδας, τιμωρείται με εκατό (100) ευρώ πρόστιμο.

Παράβολο συμμετοχής, σαράντα (40) ευρώ.

Οικονομική Διαχείριση

Στους αγώνες, τα γηπεδούχα σωματεία επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα του αγώνα, με τα εξής ποσά:

ΝΕΩΝ

Διαιτητής: Είκοσι (20) ευρώ.

Βοηθός Διαιτητή: Δέκα (10) ευρώ.

Γιατρός: Είκοσι δύο (22) ευρώ.

Υπηρεσία Γηπέδου: Δέκα (10) ευρώ.

ΠΑΙΔΩΝ

Διαιτητής: Δεκαπέντε (15) ευρώ. (*)

Βοηθός Διαιτητή; Δέκα (10) ευρώ.

Γιατρός: Είκοσι δύο (22) ευρώ.

Υπηρεσία Γηπέδου: Δέκα (10) ευρώ.

(*) Όταν παρευρίσκεται μόνο ο διαιτητής χωρίς βοηθούς, η αποζημίωσή του θα είναι είκοσι (20) ευρώ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι το Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ θα ξεκινήσει το ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9/2012 και θα διεξαχθεί σε δύο (2) γύρους. Θα γίνουν δεκαοκτώ (18) αγωνιστικές. Ο πρώτος θα πραγματοποιηθεί από 29/9 έως 24/11/2012, σε εννέα (9) αγωνιστικές. Ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί από 2/2/2013 έως 6/4/2013, σε άλλες εννέα (9) αγωνιστικές.

Στο ενδιάμεσο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί το Πρωτάθλημα ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ.

Στο Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, οι ποδοσφαιριστές των ομάδων θα μπορούν να αγωνίζονται ή με Δελτίο Ατομικών Στοιχείων Ε.Π.Ο. ή με αστυνομική ταυτότητα ή με πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης (πρόσφατο), με θεωρημένη φωτογραφία από δημόσια Αρχή, για την ταυτοπροσωπία του ποδοσφαιριστή.

Η Κατάσταση Υγείας θα θεωρείται, εκτός από το γιατρό και από την Ε.Π.Σ.Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το έτος 2000 και μικρότεροι.

Θα γίνουν όμιλοι μέχρι δέκα (10) ομάδων.

Επιτρέπεται στα σωματεία να δηλώνουν και δεύτερες ομάδες.

Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, κυρίως απογευματινές ώρες.

Η διάρκεια των αγώνων είναι εξήντα (60’) λεπτά.

Οι αγώνες θα διεξάγονται με έναν (1) μόνο διαιτητή.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συμμετοχή στον αγώνα, μέχρι πέντε (5) συνολικά αλλοδαπών, ομογενών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών.

Οι αλλοδαποί και οι κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, θα μπορούν να αγωνίζονται με πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, με πρόσφατη φωτογραφία και μετάφρασή τους στα ελληνικά, όπως επίσης και με διαβατήριο (πρωτότυπο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο). (Σε περίπτωση που το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης δεν έχει φωτογραφία, θα πρέπει η φωτογραφία να μπει στην μετάφραση του πιστοποιητικού στα ελληνικά, θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία).

Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές θα μπορούν να αγωνίζονται με το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ομογενούς.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ποδοσφαιριστές θα μπορούν να αγωνίζονται με φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του πιστοποιητικού, επικυρωμένα από δημόσια Αρχή.

Οικονομική Διαχείριση

Στους αγώνες, τα γηπεδούχα σωματεία επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα του αγώνα, με τα

εξής ποσά:

Διαιτητής: Δεκαοκτώ (18) ευρώ.

Γιατρός: Είκοσι (20) ευρώ.

Υπηρεσία Γηπέδου: Δέκα (10) ευρώ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9/2012.

Με την ταυτόχρονη διεξαγωγή τριών (3) Πρωταθλημάτων Υποδομής, θα έχουμε, κάθε

Σαββατοκύριακο, ορισμό εκατό σαράντα (140) αγώνων μόνο για τα Πρωταθλήματα Υποδομής και άλλους εξήντα (60) για τα Πρωταθλήματα Κατηγοριών. Για τον λόγο αυτόν, κανένα αίτημα σωματείου για ορισμό αγώνων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (γιατί είναι ο προπονητής είναι κοινός σε περισσότερες ομάδες ή είναι ταυτόχρονα προπονητής και ποδοσφαιριστής, κ.λπ.), δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτό.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2012 – 2013

Ενημερώνουμε τους υπεύθυνους όλων των σωματείων μας , ότι μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Α., όπως επίσης και από το site της Ένωσης, τις δηλώσεις συμμετοχής όλων των Πρωταθλημάτων Α΄, Β΄, Γ’ Κατηγορίας και του Κυπέλλου.

Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών και του Κυπέλλου θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Μαζί με την πλήρως συμπληρωμένη και σφραγισμένη έντυπη δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει να καταβληθεί το σχετικό παράβολο (συνδρομή, συμμετοχή και ποσοστά Ε.Π.Σ.Α.), να εξοφληθούν όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες προς την Ε.Π.Σ.Α., από οποιαδήποτε αιτία, και να προσκομισθεί ακόμη, απαραίτητα, η τελευταία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

Χωρίς τα παραπάνω, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή.

Σημειώνουμε ακόμη, ότι μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, τα σωματεία θα πρέπει να συνυποβάλλουν γραπτή συγκατάθεση του γηπέδου (παραχωρητήριο), στο οποίο θέλουν να αγωνίζονται ως γηπεδούχοι.

Σχόλια