Η 2η φάση της 1ης σχολής προπονητών Futsal

Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκε ότι η 2η φάση της 1ης σχολής Futsal στην Ελλάδα, στην οποία δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής έχουν οι 33 υποψήφιοι που παρακολούθησαν την 1η φάση, θα λειτουργήσει στον Πειραιά από τις 11 έως τις 19 Ιανουαρίου 2013, εφ’ όσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων προπονητών.

Καταληκτική προθεσμία για αίτηση συμμετοχής και καταβολή παραβόλου ορίζεται η Πέμπτη 20/12/2012.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΠΣ Σάλας (τηλ: 2107703132, fax: 2017703132).

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων η σχολή είτε θα αναβληθεί  είτε θα ματαιωθεί.

Σχόλια